Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2015

LeStrange
21:47
LeStrange
21:46
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 

January 14 2015

LeStrange
22:57
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahelenburns helenburns

January 06 2015

LeStrange
22:59
LeStrange
22:56

November 08 2014

15:35
2150 e703 500
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viagoniewicz goniewicz
LeStrange
15:35
LeStrange
15:34
LeStrange
15:34
6016 16dc 500
LeStrange
15:32

August 27 2014

LeStrange
12:38
Reposted fromfriends friends viabutterbeer butterbeer
LeStrange
12:37
4863 8570
Reposted fromTaieri Taieri viavesania vesania

August 18 2014

LeStrange
16:12
7946 328f 500
Reposted frommysoul mysoul viacookiethief cookiethief
LeStrange
16:12
2752 c937
Reposted fromMiziou Miziou vianoisetales noisetales
LeStrange
16:11
LeStrange
16:10
4883 0f96
Reposted fromogharipour ogharipour viacookiethief cookiethief
LeStrange
16:10
Reposted fromtoxxer toxxer viacookiethief cookiethief
LeStrange
16:09
0278 af1d 500
Reposted fromMuppet Muppet viacookiethief cookiethief
LeStrange
16:09
9529 2a65
Reposted frommisanthrope misanthrope viacookiethief cookiethief
LeStrange
16:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...