Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2014

LeStrange
16:08
0377 4181
16:07
1307 2fc5 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaprettyboys prettyboys
16:06
1419 f709 500

ahahagerman:

made a small mistake on his German exam.

LeStrange
16:06
0183 4f23
Reposted fromveez veez viacookiethief cookiethief
LeStrange
16:06
Reposted frommeem meem viacookiethief cookiethief
LeStrange
16:06
LeStrange
16:05
0368 9dbc
Reposted frombabalikessoup babalikessoup vianoisetales noisetales
LeStrange
16:05
1996 4587 500
By Adam Katz Sinding
16:04
4416 e67e

bodyelectricm:

ADORE HER

Reposted fromotepienie otepienie viamarthape marthape
LeStrange
16:04
16:03
8448 6f68 500

Happy birthday, Harry Potter!

To celebrate Harry’s birthday (and my undying love for the series), I made my own covers! I created patterns (Thanks for the inspiration Scandinavia!) using a significant object from each book. I used those in the movies as reference and digitally painted them. You can view the whole project here! :)

(It’s already July 31 here in the Philippines. Haha.)

Reposted fromszszsz szszsz viabutterbeer butterbeer
LeStrange
16:03
1770 22e2
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaotworzwrota otworzwrota
LeStrange
16:03
7810 de59 500
w końcu
Reposted fromtelewizja telewizja viamdjg mdjg

August 17 2014

11:18
8552 0826 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagoniewicz goniewicz
LeStrange
11:00

przeszłość pozostaje w bezruchu
gęste powietrze w niej
miliony cząsteczek strachu

wszystko to rozdrobnione 
ułożone w jedną, płynną mozaikę
straszy co noc

złe decyzje wychodzą spod łóżka
czekają na atak
błagają o moją słabość

uwodzą przekonaniem, że można je zmienić
azot, tlen, strach

marnujemy siebie nawzajem


                                                       ~ znalezione, 

                                                           anonimowe, 

                                                          całkiemfajne

Reposted fromcytaty cytaty

August 09 2014

LeStrange
11:48
LeStrange
11:48

July 19 2014

LeStrange
18:01
5946 68e0
Reposted frombyheart byheart viamdjg mdjg
LeStrange
18:00
This camera shot from "Contact" is tripping me out.
Reposted frommaximized maximized viaCOCOwhatever COCOwhatever

July 07 2014

LeStrange
16:47
7547 f5ba 500
"Wyobrażacie sobie jakiegoś poważnego człowieka z cywilizowanego kraju jedzącego kurwa polackiego pączka? xD
o kurwa wyobraźcie sobie jak taki James Bond wpierdala je pączka xD bierze wielką kupę gówna z tłuszczem do mordy, lukier mu się kruszy na garnitur, upierdala mu rękaw, dżem z środka się wylewa, nie panuje nad tym, musi szybko wpierdolić, bo się pączek cały rozpierdoli xD
a Donuta? Donuta zje sobie na spokojnie, małymi gryzami, wygląda jak człowiek jedzący deser Z KLASĄ a polak jedzący te "słodkości" to wygląda jak jaskiniowiec co dorwał się do jedzenia xD
HALINA SZYBKO ŻRYJ TEGO PONCZKA DAWAJ NASTEMPNEGO"
Reposted frominkwizytor inkwizytor viagusta-blu gusta-blu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl